موتور بنزینی

طرح هوندا
5/5 اسب بخار
قطر شفت معادل 20 میلیمتر
راه اندازی آسان با سوخت بنزین
مناسب برای نصب بر روی انواع تجهیزات کشاورزی و صنعتی