کولتیواتور

5/5 اسب طرح هوندا
همراه با موتور بنزینی
عرض کار 70 سانتی متر
مناسب برای باغات و مزارع کوچک
دارای 24 تیغه
یک دنده در جلو و یک دنده در عقب
سبک و قابل حمل